Sanace a rekonstrukce

Pracovníci firmy GH domy využívají svých zkušeností z předchozího působení v sanační firmě, která se mimo jiné zabývala

  • sanacemi betonu
  • sanacemi zdiva
  • rekonstrukcemi objektů


Tyto činnosti mezi sebou často souvisejí nebo na sebe navazují. Je třeba správné volby technologie, materiálu apod.

GH domy vám s tím pomohou – kvalita odvedené práce je u nás samozřejmostí!

Rádi Vám připravíme cenovou nabídku. Prosím kontaktujte nás!

Sanace betonu

  • Pozemní stavby – stropy, skelety, opěrné zdi, bazény, schodiště
  • Dopravní stavby – mosty, propustky,
  • Jímky, nádrže

Sanace zdiva

Opravy zděných konstrukcí jsou často spojeny s provedením hydroizolace. Kombinují se zde nejrůznější činnosti

  • Výměna a oprava zdiva, statické zesílení
  • Podřezávání zdiva, injektáže, zarážení nerezových plechů
  • Stěrkové hydroizolace, sanační omítky

Rekonstrukce objektů

Stárnutí budovy jak technické tak morální vyžaduje časem rekonstrukci. Tato si vyžádá dobře zpracovaný projekt. Ten Vám pomůžeme zajistit, následně udělat nabídku na kompletní či dílčí dodávku stavebních a sanačních prací.

Ozvěte se nám, dáme tvar vašim snům